Avís Legal

www.wifiboo.cat és un domini i espai web propietat de CORPORACIÓ MEGATEL, S.L. amb domicili a C/La Banyeta Nova 20, PL 1, Palol de Revardit, 17843, GIRONA i NIF B17699679.
La finalitat de www.wifiboo.catés la de donar a conèixer els serveis que ofereix CORPORACIÓ MEGATEL, S.L. com a operadora de comunicacions electròniques. L’accés a www.wifiboo.catés gratuït. Tot i això, es pot contractar la prestació de serveis mitjançant el formulari ‘Dona’t d’alta’. Al corresponent formulari i procés de contractació, vostè serà informat de totes les qüestions legals pertinents.
L’usuari no utilitzarà les informacions i continguts de la web per a la realització d’activitats contràries a la Llei, la moral o l’ordre públic, respectant les condicions d’ús establertes per CORPORACIÓ MEGATEL, S.L..
La utilització d’aquest espai web suposa la acceptació del contingut d’aquest Avís Legal.

Responsabilitat

CORPORACIÓ MEGATEL, S.L.no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivessin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l’accés a www.wifiboo.cat; així com tampoc de les possibles interrupcions d’accés, virus, connexions i sistemes operatius d’accés a la xarxa d’internet. CORPORACIÓ MEGATEL, S.L. tampoc podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats de actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a CORPORACIÓ MEGATEL, S.L. en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

Contingut web i enllaços a tercers

La informació continguda en l’espai web pot estar des actualitzada; en aquest cas CORPORACIÓ MEGATEL, S.L. no serà responsable dels possibles danys derivats d’un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada.

CORPORACIÓ MEGATEL, S.L. es reserva el dret a poder suspendre temporalment l’accessibilitat a l’espai web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís, i així poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries.

www.wifiboo.cat pot contenir enllaços i/o vincles (links) a tercers espais web externs, el contingut dels quals no es atribuïble ni exigible a CORPORACIÓ MEGATEL, S.L., sent responsable cada titular dels espais web vinculats. L’establiment de qualsevol híper enllaç des d’un espai web al espai web www.wifiboo.cat, s’haurà de realitzar sempre a la pàgina principal, estant prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis continguts a CORPORACIÓ MEGATEL, S.L., sense prèvia autorització.

Clàusules particulars per a Xarxes Socials
Facebook

En prémer el botó “M’agrada” d’aquesta pàgina, l’usuari accepta què CORPORACIÓ MEGATEL, S.L., en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Facebook, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el mur d’aquests, així com enviar missatges. CORPORACIÓ MEGATEL, S.L. en cap cas utilitzarà les dades per d’altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor punxant a la casella “Ja no m’agrada”.

Twitter

En prémer el botó “Seguir” d’aquesta pàgina, l’usuari accepta què CORPORACIÓ MEGATEL, S.L., en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Twitter, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el timeline d’aquests, retwittejar tweets dels seus seguidors així com enviar missatges. CORPORACIÓ MEGATEL, S.L. en cap cas utilitzarà les dades per a d’altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor punxant a la casella “Deixar de seguir”.

Instagram

En seguir el nostre perfil, l’usuari accepta què CORPORACIÓ MEGATEL, S.L., en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat d’Instagram, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom i fotografia) i publicar notícies que apareixeran a la pàgina principal d’aquests. CORPORACIÓ MEGATEL, S.L. en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor punxant a la casella “Deixar de seguir”.
La informació facilitada per CORPORACIÓ MEGATEL, S.L. en els seus perfils de xarxes socials té una finalitat merament informativa. CORPORACIÓ MEGATEL, S.L. no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, dirigit a CORPORACIÓ MEGATEL, S.L., a l’adreça C/La Banyeta Nova 20, PL 1, Palol de Revardit, 17843, GIRONA, o per correu electrònic a: rgpd@corporaciomegatel.com.

En relació a la modificació de les seves dades l’informem de què, en utilitzar una plataforma aliena a CORPORACIÓ MEGATEL, S.L., pot realitzar-la a través de la configuració del seu perfil de cada xarxa social. CORPORACIÓ MEGATEL, S.L. únicament pot consultar o donar de baixa les seves dades en qualitat de seguidor.

Modificació dels termes i condicions d’ús

El contingut en el present avís legal té una durada indefinida, i podrà ser modificat en qualsevol moment en atenció a la normativa vigent en cada moment i als canvis que puguin sorgir de l’activitat de CORPORACIÓ MEGATEL, S.L.

Legislació i jurisdicció aplicables
El contingut en el present avís legal, i qualsevol de les polítiques de privacitat, cookies o normes sectorials d’aplicació, es regeixen per les lleis espanyoles vigents en cada moment. En cas de disputa o controvèrsia, les parts se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents. En cas que les parts considerin necessari recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l’arbitratge o la mediació, hauran de proposar-ho i acceptar-ho expressament i per escrit en el moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre en base al que preveu la normativa d’aplicació.