Per celebrar aquestes festes amb vosaltres… Sortegem un mòbil. Participa!

[types field='temps-de-lectura'][/types] - desembre 24, 2019
concurs-xiomi-note7-03

*BASES DEL SORTEIG MÒBIL XIAOMI NOTE7

Amb la finalitat d’agraïr la fidelitat dels nostres clients amb abast territorial de la zona de tota Catalunya i elaborar un fitxer en format Base de Dades per poder millorar la nostra atenció, serveis i productes de la marca wifiboo sortegem un Xiaomi Mi Note7 valorat en 199€.

Participació: 
per participar al sorteig s’ha de complir 3 requisits:
1. Ser client de wifiboo (Corporació Megatel S.L.).
2. 
Ser major d’edat.
3.
 Haver omplert correctament a totes les preguntes que es realitzen al formulari on es realitzen preguntes d’atenció al client i que té una duració d’un minut i mig de durada.

Temporalitat: 
el sorteig comença en data 25 de desembre a les 14:30 h de 2019 fins el dia 4 de gener de 2020 a les 24 h.
El Sorteig es realitzarà aleatòriament el dia 5 de gener de 2020.


Tractament de Dades de Caràcter Personal: 
En compliment del que estableix la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades i garantia dels drets digitals i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, el participant autoritza que les dades personals que s’han fet constar pel mer fet de la seva participació, així com aquelles altres que pugui facilitar per poder participar, s’incorporin a fitxers de Corporació Megatel S.L. en la seva marca wifiboo per a la realització, el control, seguiment i gestió del Sorteig, així com per el posterior enviament publicitàri de la marca.
El responsable del tractament és  Corporació Megatel S.L. en la seva marca wifiboo amb domicili social al carrer Banyeta nova 20 Planta 1, 17483 Palol de Revardit (Girona). Mitjançant la present política de privacitat, li informem de què, en compliment del que preveu la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades sol·licitades en quants formularis i/o espais en què es requereixi de la seva identificació dins d’aquest espai web passaran a formar part d’un fitxer titularitat de CORPORACIÓ MEGATEL S.L., amb domicili a C/La Banyeta Nova 20, PL 1, Palol de Revardit, 17843, GIRONA, i amb de NIF B17699679.

La finalitat del tractament: 
Les seves dades seran tractades únicament amb la finalitat d’atendre la seva consulta, prestar-li els serveis sol·licitats i facilitar-li informació sobre la nostra empresa. Alhora, les dades de contacte podran ser utilitzades per a la remissió de novetats i actuacions de dinamisme al portal, remetent-li únicament per correu electrònic la informació relacionada. És per això què, en el corresponent formulari, haurà de prestar el seu consentiment exprés a la remissió d’aquesta informació. En qualsevol cas, si volgués revocar aquest consentiment, haurà  de comunicar-ho per escrit mitjançant correu electrònic a CORPORACIÓ MEGATEL, S.L., rgpd@corporaciomegatel.com Les dades obligatòries de cada formulari seran identificades com a tals. En cas d’absència o incorrecció de les mateixes CORPORACIÓ MEGATEL, S.L. no podrà identificar-lo correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre si és el cas.

Legitimació i exercici de drets: 
El usuari consent el tractament de les seves dades per a finalitats descrites, i podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, així com la resta de drets recollits en la normativa Europea, mitjançant correu electrònic a l’adreça rgpd@corporaciomegatel.com identificant-se com  usuari de l’espai web, especificant l’exercici dels seus drets en la seva sol·licitud, o bé exercitar els seus drets per comunicació postal, per correu ordinari a l’adreça (domicili social) anteriorment indicada.

Tutela de drets davant l’Autoritat de Control: 
En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l’usuari pot dirigir-se a l’Autoritat de Control nacional corresponent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es, per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i/o defensa dels seus drets.

Conservació de les dades: 
Les seves dades es conservaran pel temps necessari per atendre la finalitat per a la qual haguessin estat recollides i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació de negoci, per un màxim de 5 anys.


Responsabilitats de l’usuari: 
L’usuari garanteix ser major d’edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar l’espai web de CORPORACIÓ MEGATEL, S.L.i el seu contingut, garantint que la informació que facilita en cadascun dels formularis on CORPORACIÓ MEGATEL, S.L. i les seves dades personals son veraces, adquirint la responsabilitat d’informar a CORPORACIÓ MEGATEL, S.L.de qualsevol canvi i/o modificació de les mateixes per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat: 
CORPORACIÓ MEGATEL, S.L. ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat d’aquestes, complint amb els requisits  normatius que preveu el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l’alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com l’abast de control de CORPORACIÓ MEGATEL, S.L. CORPORACIÓ MEGATEL, S.L. podrà modificar el contingut de la seva política de privacitat en qualsevol moment segons les modificacions legislatives jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que puguin produir-se.

Responabilitats: Corporació Megatel S.L. en la seva marca de wifiboo no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards, faltes de disponibilitat a les xarxes de telecomunicacions, o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar al mòbil que sortegem.

Reclamació: El període de reclamació d’aquesta promoció finalitza transcorreguts 45 dies naturals des de la data de finalització de l’últim Sorteig.

25 de desembre de 2019

C/Banyeta nova 20 Planta 1, 17483 Palol de Revardit (Girona)

Article produït gràcies a wifiboo

Comparteix l’article
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco